Ekonomi

TELKODER Sektörün Beklentilerine Dikkat Çekti

Seçim Beyannameleri ve Sözleşmelerinde Telekomünikasyon Sektörü…

Özgür Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi Cumhuriyet ve Millet ittifaklarının paylaştığı seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlar kapsamında değerlendirmelerde bulundu. TELKODER, iktidara gelecek karar vericilere de hatırlattı. seçimlerin ardından yeni dönemde elektronik haberleşme bölümünü daha fazla rekabete sokacak ve büyütecek politikaların izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde Cumhuriyet ve Millet ittifaklarının paylaştığı seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlar kapsamında değerlendirmelerde bulundu ve son dönemdeki önerilerini yineledi. TELKODER, telekomünikasyon sektöründeki Commonwealth ve Nation ittifaklarının seçim beyannameleri ve ortak anlaşmalarına yansıyan “seçim sonrası eylemler” konusundaki görüşlerini şube ve kamuoyu ile paylaştı. Telekomünikasyon şubesinin acil analiz bekleyen bu çabalarının siyasilere rastgele bir puan kazandırma veya kaybettirme bakış açısıyla gerçekleştirilmediğinin altı çizildi. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Az Teberci Amacımız sektörün öne çıkan sorunlarını tam olarak anlamak” dedi. TELKODER’in açıklaması şöyle:

AKP Cumhur İttifakı Telekomünikasyon Yapılacaklar Listesi

AKP ile ilgili “Türkiye Asrı İçin Doğru Adımlar – 2023 Seçim Beyannamesi” (482 sayfa) başlıklı belge ve “Yarın Değil, Hemen Şimdi – 2023 Seçim Beyannamesi” (127 sayfa, ana metnin özeti) başlıklı seçim beyannameleri İnternet sitesi seçim beyannamesi ile ilan edildi. Elektronik Haberleşme Hizmetleri açısından seçim beyannamesi tatmin edici görünmüyor. Yapısal sorunların neredeyse çok azı ele alındığından, sorunların analizine yönelik bir eylem planının ayrıntılarını göremiyoruz.

Yine aynı Seçim beyannamesinde Elektronik Haberleşme alanında bugüne kadar yapılanların diğer alanlara göre çok kısa olduğu ve Elektronik Haberleşme alanında yapılacaklar listesinde sadece 4 konunun olduğunu üzülerek belirtmek isteriz. Bölümde yer almakta ve ayrıntılı olarak ele alınmamaktadır. Ancak ilgili başkanların geçmişte yaptıkları açıklamalar kapsamında sektörün öneminin farkında olduklarını biliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin geleceğinde kritik bir role sahip olduğu düşünülen Elektronik Haberleşme branşının daha net tanımlarla ve daha öncelikli konularla ele alınmasını bekleyeceğiz. Cumhur İttifakı seçim beyannamesinde geçen başlıklar şöyle:

“18. Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm”

  • Ülkemizi dijital dönüşümle ilgili uluslararası endekslerde ilk 10’a taşıyacağız.
  • Dijital Devlet Stratejisini ve Ulusal Bilgi Stratejisini uygulayacağız.
  • 6698 Sayılı Kişisel Bilgilerin Korunması Kanununu Avrupa Genel Bilgi Koruma Yönetmeliği doğrultusunda güncelleyerek kişisel bilgilerimizi korumaya devam edeceğiz.
  • Girişimcilerimizin bulut bilişim ve veri merkezlerine erişimini kolaylaştıracak tedbirler alacağız.
  • Hazırlayacağımız bulut bilişim stratejisi ile kamu kurumlarının veri depolama ve bilgiye erişim kapasitelerini iyileştirecek, bilgiye dayalı karar güçlendirme sistemleri geliştireceğiz.”

20. Ulaşım ve Haberleşme”

  • İnternet altyapımızı dünya standartlarında geliştirmek, her konuta 100 Mbit/sn internet hizmeti ulaştırmak, 5G teknolojisi ile %100 nüfus kapsama sağlamak ve 6G teknolojisi için çalışmalara başlamak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Uzun vadede fiber genişbant abone yoğunluğunu tüm Türkiye’yi kapsayacak hale getireceğiz.
  • Planlanan 67 milyar dolarlık iletişim yatırımımızla kısa vadede mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 100’e çıkaracak ve her konuta yüksek hızlı internet hizmeti ulaştıracağız.
  • Mümkün olan her yerde ortak yatırımları ve maliyet etkinliğini teşvik ederek fiber/optik altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
  • Genişleyen uydu filosu ve uluslararası işbirlikleri ile Türkiye’yi küresel ölçekte hizmet verebilecek dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen biri haline getireceğiz.”

 

Nation Alliance Telekomünikasyon Yapılacaklar Listesi

30 Ocak’ta “Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı” olarak yayınlandı. TELKODER olarak departmanımız adına yapılmasını talep ettiğimiz bahislerin değerli bir kısmının ilgili metinde yer aldığını görmekteyiz. Bölümümüzün adına çok değerli olan bu sözlerin ve bakış açılarının hayata geçirilip geçirilmediğinin de takipçisi olacağız. Millet İttifakı tarafından bölümümüzle ilgili öne çıkan unsurlar şu şekildedir:

“II- KAMU YÖNETİMİ”

• Bilgi ve Yenilik Bakanlığı kuracağız.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlığını sağlayacak ve yürütme müdahalelerine karşı koruyacağız.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verebilirlik ve erişilebilirlik ilkelerini esas alacağız.

“• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan çalışanların, düzenledikleri branşlardaki kuruluşların yönetim kurullarında görev almalarını engelleyeceğiz.

• Rekabet Kurumu’nun işleyişini etkinleştireceğiz ve piyasalardaki hakim durumun kötüye kullanılmasının önüne geçeceğiz.

Liyakate Dayalı Kamu İşgücü Yönetimi ve Kamuda Bürokrasinin Azaltılması

• Merkez Bankası, TÜİK ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara atanacak Başkanların, atanmadan önce Plan ve Bütçe Komisyonunda açık olarak dinlenmesini sağlayacağız.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile kamu bankalarının üst düzey yöneticilerine yapılacak atamalarda eğitim ve bölüm tecrübesi gibi kriterleri sıkılaştıracak ve titizlikle uygulanmasını sağlayacağız.

• Kamuda izin, ruhsat ve benzeri başvuruların durumu ve başvuru tarihlerinin dijital platformlarda takip edilmesini sağlayacağız.

 

“V-BİLİM, AR-GE, İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK ve DİJİTAL DÖNÜŞÜM”

Dijital Dönüşüm

• Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu’nun (BTK) bağımsızlığını sağlayacağız.

• Telekomünikasyon işletmecileri üzerindeki kontrol, dinleme baskısı ve ceza risklerini adil rekabet, teknoloji ve hizmet farklılaştırması, özgürlük ve demokrasi temelinde uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun standartlarda çözeceğiz.

• Telekomünikasyon bölümünde devam eden tüm imtiyaz sözleşmelerini, geçmiş süreçleri ve dönem mevzuatını inceleyeceğiz ve gelişmiş ülke standartlarına uygun yeni bir yetkilendirme rejimi uygulayacağız.

• Telekomünikasyon bölümünün gelecek stratejisini rekabet koşulları çerçevesinde hayata geçireceğiz.

• Varlık Fonu’na devredilen Türk Telekom ve Turkcell hisselerini Hazine’ye devrederek çağdaş yönetişim unsurlarına göre bağımsız yönetilmesini sağlayacağız.

• Yeni teknolojilerin hızla yaygınlaşması için operatörlere en kısa sürede 5G lisansı vereceğiz.

• Kaynakların etkin kullanımına yönelik ortak altyapıların kurulması ve altyapı kurulumlarının hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapacağız.

• Ortak ve Yaygın Fiber/Optik Altyapının oluşturulması için ilgili kurumların uyumu ile Fiber Strateji Belgesi ve Eylem Planı oluşturacağız.

• Fiber/Optik uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız.

• Fiber altyapısının iyileştirilmesi için geçiş hakkı mevzuatı ve fiyatları yeniden düzenleyeceğiz.

• Ev ve işyerlerine fiber altyapının kesintisiz erişimini sağlayacağız.

• Milli fiber altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesiyle kullanımı yaygınlaşacak 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde yerel girişimcilerimizi destekleyeceğiz.

• 6G gibi temel fikri mülkiyet haklarını içeren bahislerde üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ortak çalışmayı destekleyeceğiz.

• Nüfusa oranla sabit genişbant yaygınlık oranında OECD düzeyine ulaşacağız.

• Her internet servis sağlayıcısının erişebileceği genişbant Türkiye Online İnternet Altyapı Haritası yayınlayacağız.

• Türkiye’yi yakın coğrafyanın internet trafik alışveriş merkezi haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız.

• İnternet erişimini temel bir insan hakkı olarak tanımlayacak ve vatandaşlarımızın her yerde güvenilir, hızlı, ucuz ve sansürsüz internet erişimine sahip olmalarını sağlayacağız.

• İnternet erişimi vergilerini azaltacağız.

• Dijital Hizmet Vergisini düşüreceğiz.

• BTK kesintilerini düşüreceğiz.

• Fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan adaletsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla tüm öğrenci ve 6-25 yaş ortası gençlere ayda 5 GB ücretsiz internet erişimi sağlayacağız. özel bölüm

• Ortak alanlarda (meydan, kütüphane vb.) kesintisiz ve ücretsiz internet hizmeti vereceğiz.

• Evrensel Hizmet Fonu’nu şeffaf bir yönetim anlayışıyla hedefleri doğrultusunda kullanacağız, kır-kent ayrımında ve eğitimde dijital eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız.

• Veri merkezleri için uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun mevzuat altyapısı oluşturacağız.

• Türkiye’de ulusal ölçekte hizmet verecek bulut bilişimi hayata geçireceğiz ve bilgi toplama merkezlerine en ileri yapısal teknolojik donanım ve güvenlik içeriklerini kuracağız.

• Bilgi Merkezi İşletmecilerinin internet erişim maliyetlerini düşüreceğiz ve veri merkezlerine özel finansal modeller ve teşvikler oluşturacağız.

• Bulut Bilişim Kanunu ile global veri merkezi yatırımcılarını Türkiye’ye çekecek teşvikler sağlayacağız.

• Taşınabilir ve genişbant operatörlerinin kapsama alanlarının, hız verilerinin, gerilim test sonuçlarının bağımsız bir konsorsiyum tarafından ölçülmesini ve halka açık platformlarda yayınlanmasını sağlayacağız.

• Uydu teknolojileri alanında mevcut projelerin tamamlanmasını ve ülke ihtiyaçlarının gerektirdiği yeni projelerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.

• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Kabahatler Hakkında Kanun’u, sosyal medya kanallarında tüm kullanıcıların ifade özgürlüğü ve kişisel mahremiyetini korurken, kozmik, çoğulcu ve demokratik ilkeler ve geniş istişare ile.

• Türkiye’nin AB standartlarında inanç ülkesi olarak sınıflandırılmasını sağlayarak bulut bilişim, büyük veri ve yapay zekanın kullanımının ve geliştirilmesinin önünü açacağız.

• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu Avrupa Birliği Genel Bilgilerin Korunması Yönetmeliği ile uyumlu hale getireceğiz.

• Her okula donanım, yazılım ve fiber internet bağlantısı sağlayacağız.

 

“VI-SEKTÖREL POLİTİKALAR”

İç Ticaret ve Rekabet Politikası

• Rekabet Kurumu ve ilgili sektörel düzenleyici otoriteler tarafından sektörel düzenlemeye tabi olan piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının birlikte analiz edilmesi için gerekli adımları atacağız.

• Rekabet Kurulu’na atanma usullerini gözden geçireceğiz, atanacak kurul üyelerinin rekabet hukuku ve siyaseti alanında en az on yıllık deneyime sahip olma şartını yürürlüğe koyacağız, Kurul üyelik süresini altı yıla çıkaracağız. ve Konsey üyelerinin bağımsızlığını garanti eder.

• Sosyal medya ve diğer internet hizmetleri gibi branşlarda aktif rekabet ortamını güçlendireceğiz.

TELKODER olarak 21 yıldır dairemizin sorunlarının çözümü için hiçbir siyasi yaklaşıma yaklaşmadan siyasetten bağımsız hareket ediyoruz. Sektörümüz gereği ülkemizin aydınlık yarınları için doğruları söylemeye ve kamu kurumlarına her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. En büyük temennimiz, demokratik bir ortamda halkımızın oylarıyla iktidara gelecek siyasetçilerin, şubemizin analizini bekleyen konuların analizini samimiyetle yapmaları olacaktır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamada yer alan hususları kısaca tekrarlamak istiyoruz…

Ülkemiz yeni bir seçimle yeni bir döneme giriyor ve bu yeni dönemde elektronik haberleşme şubesini Türkiye’ye getirerek vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha kaliteli ve uygun koşullarda ulaşmasını sağlayacak daha bilinçli ve uzman politikalar izlenmelidir. daha fazla rekabet Daha güçlü bir Türkiye için en kritik alanlardan biri olan telekomünikasyon sektörünün son yıllarda daha fazla atılım yapması gerekiyor. Telekomünikasyon branşının rekabeti net olarak tanımlayan bir gelişim stratejisi ve aksiyon planı ile geleceğe uyum sağlayabileceği ve bunun da güçlü bir fiber altyapı ile mümkün olacağı düşünülerek; Öncelikle altyapının büyütülmesi ve sektör oyuncularının geçtiğimiz yıllarda üzerinde anlaşmaya vardığı ortak altyapının hayata geçirilmesi için gerekli yatırımların yapılmasını bekliyoruz.

Bağımsız kuruluşların varlığı ve bu kuruluşların sektörle aktif çalışmaları sektörlerin gelişmesi açısından değerlidir. Telekomünikasyon departmanı büyük bir potansiyele sahiptir ve dijitalleşen dünyada bireyin ve iş dünyasının ve dolayısıyla ekonominin tüm yaşamını taşımaktadır. Seçimden sonra ülkemizi yönetecek siyasetçilerin reel anlamda telekomünikasyon sektörünün önünü açması gerekiyor.

Bağımsız kurullarla ilgili yapısal sorunların ortadan kaldırılması, fiber altyapının genişletilmesi, rekabetin sağlanması, internet ve iletişim vergilerinin düşürülmesi, sabit genişbant yaygınlığının en az OECD düzeyine getirilmesi, internet değişim merkezi kurulması ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların hızlandırılması, bulut ve bilgi merkezi hizmetlerine yapılan yatırımlar. Seçim beyannamelerinde yer alan ve şubemiz adına çok değerli olan sözlerin hayata geçirilip geçirilmediğinin takipçisi olacağız.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

adana-escort
adiyaman-escort
afyon-escort
agri-escort
amasya-escort
ankara-escort
antalya-escort
artvin-escort
aydin-escort
balikesir-escort
bilecik-escort
bingol-escort
bitlis-escort
bolu-escort
burdur-escort
bursa-escort
canakkale-escort
cankiri-escort
corum-escort
denizli-escort
diyarbakir-escort
edirne-escort
elazig-escort
erzurum-escort
erzincan-escort
eskisehir-escort
gaziantep-escort
giresun-escort
gumushane-escort
hatay-escort
isparta-escort
mersin-escort
kars-escort
kastamonu-escort
kayseri-escort
kirklareli-escort
kirsehir-escort
kocaeli-escort
konya-escort
kutahya-escort
malatya-escort
manisa-escort
maras-escort
mardin-escort
mugla-escort
mus-escort
nevsehir-escort
nigde-escort
ordu-escort
rize-escort
sakarya-escort
samsun-escort
siirt-escort
sinop-escort
sivas-escort
tekirdag-escort
tokat-escort
trabzon-escort
tunceli-escort
urfa-escort
usak-escort
van-escort
yozgat-escort
zonguldak-escort
aksaray-escort
bayburt-escort
karaman-escort
kirikkale-escort
batman-escort
sirnak-escort
bartin-escort
ardahan-escort
igdir-escort
yalova-escort
karabuk-escort
kilis-escort
osmaniye-escort
duzce-escort
istanbul-escort
izmir-escort
kibris-escort
beylikduzu-escort

buca-escort
bornova-escort
konak-escort
karsiyaka-escort
cesme-escort
gaziemir-escort
balcova-escort
alanya-escort
manavgat-escort
konyaalti-escort
marmaris-escort
milas-escort
fethiye-escort
bodrum-escort
koycegiz-escort
kusadasi-escort
nazilli-escort
salihli-escort
didim-escort
kemer-escort
akhisar-escort
corlu-escort
cerkezkoy-escort
tarsus-escort
iskenderun-escort
sahinbey-escort
antakya-escort
esenyurt-escort
seyhan-escort
osmangazi-escort
kucukcekmece-escort
selcuklu-escort
ilkadim-escort
gebze-escort
polatli-escort
dalyan-escort
kumluca-escort
cankaya-escort
anamur-escort
cukurova-escort
yuregir-escort
torbali-escort
besiktas-escort
tuzla-escort
urla-escort
inegol-escort
aliaga-escort
luleburgaz-escort
biga-escort
ayvalik-escort
bandirma-escort
edremit-escort
girne-escort
lefkosa-escort
kesan-escort
siverek-escort
karakopru-escort
viransehir-escort
sehitkamil-escort
karabaglar-escort
bayrakli-escort
etimesgut-escort
mamak-escort
sincan-escort
altindag-escort
kepez-escort
aksu-escort
cigli-escort
menemen-escort
turgutlu-escort
defne-escort
karatay-escort
meram-escort
eregli-escort
mezitli-escort
yenisehir-escort
erdemli-escort
nilufer-escort
lara-escort
ortaca-escort
odunpazari-escort
tire-escort
gorukle-escort
atakum-escort
serdivan-escort
yakutiye-escort
akyazi-escort
dikili-escort
ortahisar-escort
soke-escort
datca-escort
kas-escort
serik-escort
yildirim-escort
izmit-escort
melikgazi-escort
seydikemer-escort
kocasinan-escort
talas-escort
oludeniz-escort
beykoz-escort
fatih-escort
pendik-escort
pamukkale-escort
kirikhan-escort
sancaktepe-escort
sile-escort
alsancak-escort
akcaabat-escort
pozcu-escort
side-escort
basmane-escort
mavisehir-escort
narlidere-escort
kemalpasa-escort
dudullu-escort
ceyhan-escort
seferihisar-escort
gumbet-escort
goztepe-escort
yalikavak-escort
bergama-escort
odemis-escort
selcuk-escort
darica-escort
catalca-escort
arnavutkoy-escort
bagcilar-escort
silivri-escort
umraniye-escort
beyoglu-escort
atakent-escort
maltepe-escort
halkali-escort
bahcelievler-escort
basaksehir-escort
merzifon-escort
mut-escort
dogubeyazit-escort
eryaman-escort
baglar-escort
dalaman-escort
bahcesehir-escort
sultangazi-escort
uskudar-escort
esenler-escort
saricam-escort
kozan-escort
aksehir-escort
beysehir-escort
cumra-escort
seydisehir-escort
sisli-escort
maslak-escort
mecidiyekoy-escort
sariyer-escort
dortyol-escort
samandag-escort
taksim-escort
etiler-escort
bebek-escort
levent-escort
atasehir-escort
bakirkoy-escort
gungoren-escort
zeytinburnu-escort
eminonu-escort
gazipasa-escort
silifke-escort
cekmekoy-escort
ortakoy-escort
sirkeci-escort
eyup-escort
gaziosmanpasa-escort
kadikoy-escort
kagithane-escort
kartal-escort
sultanbeyli-escort
eyupsultan-escort
atakoy-escort
gayrettepe-escort
dolmabahce-escort
sishane-escort
nisantasi-escort
camlica-escort
unkapani-escort
merter-escort
cengelkoy-escort
moda-escort
kozyatagi-escort
tarabya-escort
sultanahmet-escort
balat-escort
kasimpasa-escort
sirinevler-escort
avcilar-escort
buyukcekmece-escort
yesilkoy-escort
istinye-escort
sultanciftligi-escort
semsipasa-escort
yesiltepe-escort
hadimkoy-escort
cebeci-escort
saskinbakkal-escort
kavacik-escort
turgutreis-escort
fikirtepe-escort
kurtkoy-escort
emirgan-escort
zafer-escort
silivrikapi-escort
duatepe-escort
guzelyali-escort
tarlabasi-escort
yenidogan-escort
haznedar-escort
icerenkoy-escort
inonu-escort
kucukyali-escort
erenkoy-escort
kayisdagi-escort
yali-escort
bostanci-escort
caddebostan-escort
acibadem-escort
suadiye-escort
talatpasa-escort
kartaltepe-escort
seyrantepe-escort
rami-escort
tesvikiye-escort
agva-escort
esatpasa-escort
alibeykoy-escort
cihangir-escort
cevatpasa-escort
hamidiye-escort
caglayan-escort
karagumruk-escort
sogutlucesme-escort
orhangazi-escort
gunesli-escort
esentepe-escort
istiklal-caddesi-escort
hurriyet-escort
muratpasa-escort
ferikoy-escort
baglarbasi-escort
nenehatun-escort
icmeler-escort
yenigun-escort
ulus-escort
kecioren-escort
yenimahalle-escort
menderes-escort
yesilyurt-escort
kalkan-escort
ofis-escort
kayapinar-escort
ergani-escort
bismil-escort
sur-escort
ipekyolu-escort
ercis-escort
tusba-escort
ozalp-escort
kiziltepe-escort
artuklu-escort
foca-escort
yunusemre-escort
soma-escort
davutpasa-escort
cevizlibag-escort
cemberlitas-escort
kumburgaz-escort
kemerburgaz-escort
bayrampasa-escort
ayazaga-escort
belek-escort
kundu-escort
beldibi-escort
korkuteli-escort
beypazari-escort
cubuk-escort
elmadag-escort
haymana-escort
kahramankazan-escort
pursaklar-escort
akyurt-escort
basiskele-escort
cayirova-escort
derince-escort
dilovasi-escort
golcuk-escort
kandira-escort
karamursel-escort
kartepe-escort
korfez-escort
golbasi-escort
kahta-escort
ayvacik-escort
bozcaada-escort
can-escort
ezine-escort
gelibolu-escort
gokceada-escort
yenice-escort
palandoken-escort
aziziye-escort
horasan-escort
diyadin-escort
eleskirt-escort
patnos-escort
tutak-escort
gemlik-escort
gursu-escort
iznik-escort
karacabey-escort
kestel-escort
mudanya-escort
mustafa-kemalpasa-escort
bolvadin-escort
cay-escort
dinar-escort
emirdag-escort
sandikli-escort
suluova-escort
tasova-escort
munich-escort
stuttgart-escort
hopa-escort
yusufeli-escort
sinanpasa-escort
suhut-escort
bozdogan-escort
cine-escort
germencik-escort
incirliova-escort
bigadic-escort
burhaniye-escort
dursunbey-escort
erdek-escort
gonen-escort
karesi-escort
sindirgi-escort
susurluk-escort
amasra-escort
bozuyuk-escort
osmaneli-escort
genc-escort
karliova-escort
solhan-escort
adilcevaz-escort
ahlat-escort
guroymak-escort
hizan-escort
tatvan-escort
mutki-escort
gerede-escort
mudurnu-escort
bucak-escort
golhisar-escort
alaca-escort
iskilip-escort
osmancik-escort
sungurlu-escort
acipayam-escort
buldan-escort
civril-escort
honaz-escort
tavas-escort
uzunkopru-escort
tepebasi-escort
islahiye-escort
nizip-escort
nurdagi-escort
oguzeli-escort
araban-escort
bulancak-escort
espiye-escort
gorele-escort
tirebolu-escort
egirdir-escort
yalvac-escort
bunyan-escort
develi-escort
yahyali-escort
domanic-escort
gediz-escort
simav-escort
tavsanli-escort
akcadag-escort
battalgazi-escort
darende-escort
dogansehir-escort
alasehir-escort
demirci-escort
gordes-escort
avrupa-yakasi-escort
anadolu-yakasi-escort

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu